Fonde, der har støttet opførelsen af Aktivitetshuset og Aktivitetspladsen:
- Grøn Ordning

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Desuden har følgende bidraget med økonomisk støtte:
  • Kultur- og Fritid, Mariagerfjord Kommune
  • Glenstrup Lokalarkiv
  • Salg af Handest Forsamlingshus
  • Elly og Jørgen Johansen, Glenstrup
  • Glenstrup Sogns Husmoderforening
Placeholder image