Nyttige oplysninger og retningslinjer for leje af Aktivitetshuset og Aktivitetspladsen


° Udlejning foregår ved henvendelse til:
Flemming Rasmussen tlf. 22 52 89 05 e-mail: Flemming Rasmussen
Poul Vinther tlf. 20 88 30 59 e-mail: Poul Vinther


Retningslinjer for leje


 • Prisen for leje af Aktivitetshuset og Aktivitetspladsen er 2000 / 2500 kr. for medlemmer og 2300 / 2800 kr. for ikke medlemmer. Medlemskab kan tegnes på lejetidspunktet. Hvis der ikke er en anden udlejning fredag eller søndag, gælder lørdagsudlejning normalt fra fredag kl. 10.00 til søndag kl. 16.00 (aftales nærmere ved lejeaftale).
 • • Lejen betales forud. Ved betaling af den tilsendte faktura betragtes lejemålet som godkendt af både lejer og udlejer. Først ved betaling bookes aftalen i kalenderen og indtil da, er der åbent for anden udlejning. Udlevering af nøgle sker efter aftale. Ved skade på hus eller inventar afregnes til kostprisen.
 • Såfremt lejer afbestiller Aktivitetshuset, og huset ikke lejes ud til anden side, betales 1.000 kr.
 • Lejebeløbet er inklusiv el, varme, vand, borde, stole, fuldt moderne køkken og øvrigt tilbehør som porcelæn, glas og bestik til ca. 100 personer.
 • Prisen for udlejning af dele af huset til små selskaber, møder og lignende er efter aftale.
 • Vi fremviser gerne Aktivitetshuset og Aktivitetsområdet, ligesom vi gerne gennemgår brugen af faciliteterne, når tiden nærmer sig (ovn, køl og frys, opvaskemaskine, kaffemaskiner, mikroovn, ventilationsanlæg, lysdæmpning, lyd- og musikanlæg og muligheder på det udendørs aktivitetsområde).
 • Udlejning til ”Mindesamvær” i forbindelse med begravelse/bisættelse er efter aftale – se vejledende prisliste (klik her). Ved bestilling af kaffe og brød hos Aktivitetshuset er der ingen leje af huset.
 • Slutrengøring kan tilkøbes for 500 kr.
 • Ved mangelfuld egen rengøring af det lejede Aktivitetshus kan opkræves 500 kr.

Yderligere oplysninger

 • Musikanlæg kan benyttes efter aftale.
 • Rygning i Aktivitetshuset er forbudt. Rygning kan foregå udendørs og cigaretskod lægges i den opstillede kumme ved indgangen.
 • Aktivitetshuset og Aktivitetspladsen skal afleveres i samme stand, som det modtages.
  • Borde og stole rengøres og stilles på plads efter brug. Bordene måler 180 x 75 cm. (20 stk.). Alle gulve fejes / moppes. Køkkenborde, komfur, køleskabe m.m. skal vaskes af. Alle skraldespande skal tømmes og poserne lægges i den udendørs container.
 • Værdier af enhver art, der opbevares i huset, foregår for lejers egen risiko – herunder bl.a. gaver.
 • Alle vinduer skal være lukkede og alle døre låst.
 • Der må ikke stilles på termostater, ventilations- og varmeanlæg.
 • Køle/fryseskabe skal være tømte og rengjorte ved lejemålets ophør.
 • Lejer medbringer selv håndklæder, viskestykker, karklude og opvaskemiddel til håndopvask.
 • Gennemgang af opvaskemaskine, komfur, emfang og relevante maskiner aftales ved underskrift af lejeaftalen.
 • Der må ikke smides ris, kanel eller peber i huset.
 • Der må ikke fastgøres ting på vægge med tape, tegnestifter eller lignende.
 • Lejer holdes ansvarlig for skader på huset og ødelagt inventar og service (se erstatningsliste).
 • Kaffekander, service, bestik m.m. skal vaskes af og placeres på de respektive pladser.
 • Borde og stole rengøres og stilles på plads efter brug. Bordene måler 180 x 75 cm. (20 stk.). Alle gulve fejes / moppes. Køkkenborde, komfur, køleskabe m.m. skal vaskes af. Alle skraldespande skal tømmes og poserne lægges i den udendørs container.
 • Gennemgang af opvaskemaskine, komfur, emfang og andre relevante maskiner aftales mellem lejer og udlejer. HUSK – ved første start af opvaskemaskinen går der nogle minutter til opvarmning af vand og maskine. Maskinen skal slukkes, inden man forlader huset.

Betingelser ved leje af Aktivitetshuset til ungdomsfester:

 • Vi lejer gerne ud til forældre med tilknytning til lokalområdet til studenterfest, 18-års fødselsdagsfest og lignende. Forældrene er lejer, arrangør og ansvarlig for ungdomsfesten. Der skal minimum være 2 forældre til stede under hele festen.
 • Lejen er 3500 kr. og gælder for 24 timer. Tidsrummet aftales med udlejer.
 • Depositum er 5000 kr. Leje og depositum betales i forbindelse med underskrift af lejeaftalen. Skader, der overstiger depositum, skal afregnes til kostprisen.
 • Såfremt lejebetingelserne ikke overholdes, kan udlejer om nødvendigt lukke festen.

Erstatningspriser

Glas 15 kr
Porcelæn 25 kr
Sukkerskål/flødekande/vandkande 40 kr
Termokande 100 kr
Stol 400 kr
Bord 700 kr
Andet inventar erstattes med prisen for nyanskaffelse.