Infoseddel om medlemsskab kan ses HER

Al fritidsbrug af Aktivitetshuset i Handest kræver medlemskab af Lokalrådet. Kontingentet fastsættes af Lokalrådet.

Medlemskab  
Husstand: 200 kr
Enkeltperson 100 kr


° Et medlemskab indebærer gratis brug af den udendørs aktivitetsplads.
° Rabat ved leje af Aktivitetshus og Aktivitetsplads til afholdelse af fest eller lignende
° Et medlemskab giver ret til gratis deltagelse i fritidsaktiviteter i Aktivitetshuset. Dog kræves der egenbetaling for forbrug af varer, tjenesteydelser og lignende efter forud indgået aftale med Lokalrådet og den ansvarlige for aktiviteten. Der kan opkræves betaling for deltagelse i større arrangementer.

Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til formand Michael Østergaard e-mail: Michael Østergaard eller
kasserer Peter Bo Christensen telefon 29 71 78 11 eller på email: cpeterbo@yahoo.com
Du kan også selv indsætte 100/200 kr. på konto 9336 2074 353 161 i JSparekassen Danmark, eller på mobilepay nr: 85 81 90
Husk besked til modtager: Navn, adresse og genre e-mail. Tak!