Bestyrelsen i Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård
  • Flemming Rasmussen, Formand. (repræsentant for Glenstrup)
  • Hanne Stadsgaard, Næstformand (repræsentant for Handest)
  • Karen Dalgaard (repræsentant for Menighedsrådet)
  • Vakant (repræsentant for Holmgård)
  • Michael Østergaard (repræsentant for HKI)
  • Ole Bagger (repræsentant for Lokalhistorisk Forening)
  • Poul Vinther (valgt af Årsmødet)
  • Jesper Nielsen (valgt af Årsmødet).