Al fritidsbrug af Aktivitetshuset i Handest kræver medlemskab af Lokalrådet. Kontingentet fastsættes af Lokalrådet.
Medlemskab pr. år er 200 kr. for en husstand og 100 kr. for enkeltpersoner.

» Et medlemskab indebærer gratis brug af den udendørs aktivitetsplads.
» Du får rabat ved leje af Aktivitetshus og Aktivitetsplads til afholdelse af fest eller lignende.
» Et medlemskab giver ret til gratis deltagelse i fritidsaktiviteter i Aktivitetshuset. Dog opkræves der egenbetaling for forbrug af varer, tjenesteydelser og lignende efter forud indgået aftale med Lokalrådet og den ansvarlige for aktiviteten. Der kan opkræves betaling for deltagelse i større arrangementer.

Lejepriser
Leje af huset (medlem) 1-49 deltagere Weekend (fredag kl. 10 til søndag kl. 16) 2000 kr
Leje af huset (medlem) 50 - 100 deltagere Weekend (fredag kl. 10 til søndag kl. 16) 2500 kr
Leje af huset (ikke medlem) 1-49 deltagere Weekend (fredag kl. 10 til søndag kl. 16) 2300 kr
Leje af huset (ikke medlem) 50 - 100 deltagere Weekend (fredag kl. 10 til søndag kl. 16) 2800 kr
Børnefødselsdag m.m. (medlem) Mandag - fredag 500 kr
Børnefødselsdag m.m. (ikke medlem) Mandag - fredag 700 kr
Rengøring (lejer) Lejer klarer al oprydning og rengøring 0 kr
Slutrengøring Lejer rydder op og fejer gulv 500 kr
Kaffebord (begravelse o. l.)   se prisliste nedenfor
Mødelokale (små møder o.l.)   efter aftale
Flagallé ved Aktivitetshuset (medlem) gratis
Flagallé ved Aktivitetshuset (ikke medlem) 100 kr

Mindekomsammen i forbindelse med bisættelse/begravelse kan aftales individuelt. Herunder er nogle eksempler på kaffebord.

Kaffe/te 2 stk. 1/2 boller Kringle Lagkage 3 snitter Kuvertpris
X X
X X X    
X X X X  
X       X

° Køb af øl 15 kr. og vand 10 kr.
° Lejen er 0 kr ved køb af kaffe, brød m.m.
° Lejen er 40 kr pr. person incl. borddækning og oprydning, hvis lejer selv kommer med det, der skal bruges

  • Aktivitetshuset er et nøglehus, hvor man selv står for arrangementet. Vi kan henvise til flere kokke, "kogekoner" og serveringspersonale, der kan stå for dele af eller hele festen.
  • Der lejes ikke ud til ungdomsfester, hvor der er åben invitation eller lignende.
  • Vi lejer gerne ud til forældre med tilknytning til lokalområdet til studenterfest, 18-års fødselsdagsfest og lignende. Forældrene er lejer, arrangør og ansvarlig for ungdomsfesten. Se de særskilte retningslinjer herfor (klik her).
  • Kun udlejning 31. december til medlemmer med tilknytning til lokalområdet (speciel aftale).
  • Læs mere om hvem du skal henvende dig til vedr. udlejning (klik her)
  • Alle betalinger for leje af Aktivitetshuset sker via bankkonto reg. nr. 9336 kontonr. 2074353161

Læs mere om krav, nyttige oplysninger og retningslinjer for leje af Aktivitetshuset (klik her).